Provádíme elektromontážní práce v energetice, průmyslu, zemědělství, administrativních budovách a bytové výstavbě. Na jednotlivé zakázky vypracujeme cenovou nabídku a při předání díla provedeme přehledné vyúčtování se skutečným plněním nákladů kompletního díla. Na námi prováděné práce jsme schopni zajistit i projektovou dokumentaci, nemá-li ji zákazník k dispozici.

Zabýváme se revizní činností na elektrických zařízeních bez omezení, strojích a hromosvodech. Provádíme také revize ručního nářadí a spotřebičů. Pomůžeme Vám s vypracováním protokolu určení vnějších vlivů.

Ve vztahu k zákazníkům klademe důraz na dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci, dodáváme služby a produkty v nejvyšší možné kvalitě ve vztahu k ceně a požadavkům zákazníka a k jeho úplné spokojenosti.