Společnosti HANZL ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o. vznikla 10.8.2006 zapsáním do obchodního rejstříku.

Při řešení zakázek uplatňujeme bohaté zkušenosti z oboru, používáme kvalitní materiály a dbáme na dodržování technických a bezpečnostních norem a předpisů. Také bereme ohled na to, aby žádná z aktivit společnosti neovlivnila negativně životní prostředí.

Naše služby: